Ascom Imperia

I dirigenti » Dirigenti di zona » Dirigenti Diano Marina

I Dirigenti

La vera forza di ogni Associazione di categoria è rappresentata dai propri dirigenti.
Presidente

 

 
     
 Consiglieri eletti

 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
Consiglieri cooptati